Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/srodowisko/zielen/obwieszczenia/39669,Obwieszczenie-o-wydaniu-postanowienia-o-zawieszeniu-postepowania-administracyjne.html
2021-10-19, 02:37

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 20 kwietnia 2017 r. Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 205/97 położonej w Radomiu przy ul. ks. Ignacego Skorupki 5

Metadane

Data publikacji : 09.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Pietraszewska
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opcje strony