Urząd Miejski w Radomiu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24.05.2024 r. znak WA.ZUZ.4.4210.295.2023.MM, w którym zawiadamia o wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Radomia decyzją z dnia 24 czerwca 2016 r. znak: OŚR.6341.36.2016.WR oraz o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu na usługę wodną.

Metadane

Data wytworzenia : 03.06.2024
Data publikacji : 03.06.2024
Data modyfikacji : 03.06.2024
Obowiązuje od : 03.06.2024
Obowiązuje do : 18.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Wejgt Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Wejgt

Opcje strony

do góry