Urząd Miejski w Radomiu

EWIDENCJA KĄPIELISK I MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI

                                                          

EWIDENCJA KĄPIELISK NA TERENIE GMINY MIASTA RADOMIA

Tabela I. Wykaz kąpielisk

 

Nazwa województwa, powiatu i gminy: MAZOWIECKIE, MIASTO RADOM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Krajowy kod kąpieliska1)

Identyfikator

kąpieliska

NUMID1)

Nazwa

kąpieliska2)

Adres

kąpieliska2)

Rok3)

Status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym4)

Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5)

Sezon

kąpielowy6)

Informacje zawarte w wykazie kąpielisk7)

1463PKAP0001

PL1246301114000025

Kąpielisko nr 1

zlokalizowane od strony ul. J. Stasieckiego

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.

ul. J. Stasieckiego 53

26-600 Radom

2024

czynne

Wyznaczono

25 marca 2024

CXII/1093/2024

21/06 – 01/09

  https://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/66294,Uchwala-nr-CXII10932024-w-sprawie-okreslenia-na-rok-2024-sezonu-kapielowego-oraz.html

1463PKAP0002

PL1246301114000038

Kąpielisko nr 2 zlokalizowane od strony ul. Bulwarowej

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.

ul. J. Stasieckiego 53

26-600 Radom

2024

czynne

Wyznaczono

25 marca 2024

CXII/1093/2024

21/06 – 01/09

https://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/66294,Uchwala-nr-CXII10932024-w-sprawie-okreslenia-na-rok-2024-sezonu-kapielowego-oraz.html

 

1)    Dane pochodzące od właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

2)    Dane własne organizatora kąpieliska.

3)    Należy wprowadzić rok rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, a w kolejnych latach aktualizacji ewidencji należy dodać kolejne wiersze w kolumnach od 6–9 w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji, z uwagi na konieczność zachowania danych z poprzednich lat. Należy dostosować liczbę wierszy w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji.

4)    Czynne/nieczynne/nowe kąpielisko.

5)    W kolumnie dla każdego kąpieliska należy wpisać „wyznaczono” w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub „nie wyznaczono”, jeżeli kąpielisko w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.

6)    Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.

7)    Informacje zawarte w wykazie kąpielisk, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.

 

 

Tabela IIA. Karta kąpieliska „Kąpielisko nr 1"

 

zlokalizowane od strony ul. J. Stasieckiego

 

Krajowy kod kąpieliska: 1463PKAP0001

Nazwa i adres kąpieliska: „Kąpielisko nr 1" zlokalizowane od strony ul. J. Stasieckiego

Lp.

Rok

Właściwy

państwowy

inspektor

sanitarny1)

Ocena bieżąca jakości wody

Ocena

sezonowa

jakości

wody2)

Klasyfikacja3)

Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

Aktualizacja

informacji4)

Data

badania

Wynik

oceny5)

Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli

Zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym6)

Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

 

1

2022

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu

ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D

26-601 Radom

tel. (48) 345-15-89, (48) 345-15-94

fax: (48) 330-90-32

https://www.gov.pl/web/psse-radom  

sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela IIB. Karta kąpieliska „Kąpielisko nr 2"

 

zlokalizowane od strony ul. Bulwarowej

 

Krajowy kod kąpieliska: 1463PKAP0002

Nazwa i adres kąpieliska: „Kąpielisko nr 1 zlokalizowane od strony ul. Bulwarowej”

Lp.

Rok

Właściwy

państwowy

inspektor

sanitarny1)

Ocena bieżąca jakości wody

Ocena

sezonowa

jakości

wody2)

Klasyfikacja3)

Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

Aktualizacja

informacji4)

Data

badania

Wynik

oceny5)

Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli

Zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym6)

Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

 

1

2023

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu

ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D

26-601 Radom

tel. (48) 345-15-89, (48) 345-15-94

fax: (48) 330-90-32

https://www.gov.pl/web/psse-radom  

sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl

 

 

       

 

 

 

 

 

 

1)    Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.

 

2)   Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.

3)   Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.

4)   Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.

5)   Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.

6)   Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.

 

Metadane

Data publikacji : 17.06.2021
Data modyfikacji : 09.04.2024
Obowiązuje od : 17.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Wójcik
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Wejgt

Opcje strony

do góry