Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Krzysztof Paterek 30.01.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
30.06.2020 13:12 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Zobowiązania warunkowe
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 13:10 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Zobowiązania długoterminowe
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 13:10 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Zobowiązania długoterminowe
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 13:09 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 13:09 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 13:08 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 13:07 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Rozliczenia międzyokresowe czynne
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 13:06 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Rozliczenia międzyokresowe
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 13:05 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Rezerwy
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 13:04 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Rachunek zysków i strat
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 13:04 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Papiery wartościowe
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 13:04 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 13:03 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 13:01 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 13:00 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Odpisy aktualizujące wartość należności
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:58 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Majątek trwały - wartość brutto
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:58 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:57 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Bilans
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:56 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:55 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Amortyzacja (umorzenie)
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:55 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Aktywa i pasywa
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:54 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:54 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:51 Krzysztof Paterek
publikacja
Załącznik: Bilans
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:51 Krzysztof Paterek
publikacja
Załącznik: Rachunek zysków i strat jednostki
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.06.2020 12:51 Krzysztof Paterek
publikacja
Załącznik: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:17 Krzysztof Paterek
publikacja
Załącznik: Bilans
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:16 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Załącznik: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:16 Krzysztof Paterek
publikacja
Załącznik: Rachunek zysków i strat jednostki
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:15 Krzysztof Paterek
publikacja
Załącznik: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:14 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.01.2019 11:44 Krzysztof Paterek
modyfikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
30.01.2019 11:13 Krzysztof Paterek
publikacja
Dokument: Finanse
Kategoria: Finanse
do góry