Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Rafał Kościuk Rafał Kościuk 21.06.2012
Data Redaktor Akcja Zmiana
04.11.2019 12:14 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie z dnia 24 października 2018 r., Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego
04.11.2019 12:14 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
22.03.2019 16:45 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
01.03.2019 15:11 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie z dnia 24 października 2019 r., Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego
01.03.2019 15:09 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
skasowanie
Dokument: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Kategoria: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
01.03.2019 15:09 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
skasowanie
Dokument: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Kategoria: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
01.03.2019 15:09 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
skasowanie
Dokument: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Kategoria: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
01.03.2019 15:09 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
skasowanie
Dokument: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Kategoria: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
01.03.2019 15:09 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
skasowanie
Dokument: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Kategoria: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
01.03.2019 15:08 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
02.03.2017 13:38 Kamila Kapciak-Prokop
Inspektor
modyfikacja
08.06.2016 16:35 Kamila Kapciak-Prokop
Inspektor
modyfikacja
09.05.2016 15:38 Kamila Kapciak-Prokop
Inspektor
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
09.05.2016 15:36 Kamila Kapciak-Prokop
Inspektor
modyfikacja
09.05.2016 15:33 Kamila Kapciak-Prokop
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór sprawozdania
09.05.2016 15:32 Kamila Kapciak-Prokop
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
09.05.2016 15:31 Kamila Kapciak-Prokop
Inspektor
skasowanie
Dokument: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych - UWAGA! nowy wzór formularzy od 10 maja 2016 r.
Kategoria: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
09.05.2016 15:31 Kamila Kapciak-Prokop
Inspektor
skasowanie
Dokument: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych - UWAGA! nowy wzór formularzy od 10 maja 2016 r.
Kategoria: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
26.04.2016 13:38 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
26.04.2016 13:37 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
26.04.2016 13:36 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
26.04.2016 13:33 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
26.04.2016 13:25 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
07.04.2016 07:42 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
07.04.2016 07:42 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
07.04.2016 07:41 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
skasowanie
Dokument: tryb pozakonkursowy
Kategoria: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
20.02.2015 12:31 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
20.02.2015 12:31 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
20.02.2015 12:30 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
skasowanie
Dokument: tryb pozakonkursowy
Kategoria: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
20.02.2015 12:30 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
04.11.2013 16:09 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
04.11.2013 16:08 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór sprawozdania
04.11.2013 16:08 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór umowy
04.11.2013 16:07 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
publikacja
Załącznik: Wzór oferty
04.11.2013 16:07 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
skasowanie
Dokument: tryb pozakonkursowy
Kategoria: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
04.11.2013 16:06 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
skasowanie
Dokument: tryb pozakonkursowy
Kategoria: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
04.11.2013 16:06 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
skasowanie
Dokument: tryb pozakonkursowy
Kategoria: Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
04.11.2013 16:06 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
04.11.2013 15:36 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
21.06.2012 10:22 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
do góry