Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 29-11-2021 do 29-11-2021

publikacja
33
modyfikacja
11
skasowanie
4
Data Redaktor Akcja Zmiana
29.11.2021 15:35 Rafał Wilczyński
modyfikacja
Kategoria: Wnioski
29.11.2021 15:34 Rafał Wilczyński
publikacja
Kategoria: Wnioski
29.11.2021 15:24 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
29.11.2021 15:24 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
29.11.2021 15:24 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
29.11.2021 15:24 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
29.11.2021 15:10 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
29.11.2021 14:36 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
29.11.2021 14:01 Daria Janas
Referent
publikacja
29.11.2021 13:59 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
29.11.2021 13:58 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
29.11.2021 13:58 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
29.11.2021 13:49 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
29.11.2021 13:49 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
29.11.2021 13:45 Marek Mikulski
gł. specjalista
odpublikowanie
Dokument: Gajek Katarzyna
29.11.2021 13:45 Marek Mikulski
gł. specjalista
odpublikowanie
Dokument: Gajek Katarzyna
29.11.2021 13:43 Marek Mikulski
gł. specjalista
publikacja
Dokument: Ramoul Grażyna
29.11.2021 13:20 Justyna Kicior
Referent
publikacja
29.11.2021 13:08 Joanna Mierzyńska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia
Kategoria: Konkursy
29.11.2021 13:07 Joanna Mierzyńska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Konkursy
29.11.2021 12:40 Emilia Faryna
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
29.11.2021 12:37 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
przeniesienie
Kategoria: PSP 7
29.11.2021 12:06 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
29.11.2021 12:04 Anna Roszczyk
Inspektor
publikacja
29.11.2021 12:01 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
29.11.2021 11:53 Anna Latusek
Inspektor
publikacja
29.11.2021 11:53 Anna Latusek
Inspektor
publikacja
29.11.2021 11:53 Anna Latusek
Inspektor
publikacja
29.11.2021 11:13 Sylwia Sykuła
Inspektor
publikacja
29.11.2021 11:13 Sylwia Sykuła
Inspektor
publikacja
29.11.2021 11:13 Sylwia Sykuła
Inspektor
publikacja
29.11.2021 11:13 Sylwia Sykuła
Inspektor
publikacja
29.11.2021 11:13 Sylwia Sykuła
Inspektor
publikacja
29.11.2021 11:13 Sylwia Sykuła
Inspektor
publikacja
29.11.2021 11:13 Sylwia Sykuła
Inspektor
publikacja
29.11.2021 10:31 Renata Czyż
Starszy Inspektor
publikacja
Załącznik: Formularz zgłoszenia uwag
Kategoria: Łowiectwo
29.11.2021 10:30 Renata Czyż
Starszy Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Łowiectwo
29.11.2021 10:27 Renata Czyż
Starszy Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Obwieszczenie - o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie
Kategoria: Łowiectwo
29.11.2021 10:26 Renata Czyż
Starszy Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Łowiectwo
29.11.2021 10:23 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
29.11.2021 10:23 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
29.11.2021 09:05 Dorota Jaworska
Inspektor
modyfikacja
29.11.2021 09:04 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
publikacja
Załącznik: III KWARTAŁ 2021
29.11.2021 09:04 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: III KWARTAŁ 2021
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
29.11.2021 08:44 Jolanta Leśniewska
publikacja
Załącznik: Zapytanie_ofertowe_dotyczace_cateringu 2022
29.11.2021 08:44 Jolanta Leśniewska
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe dotyczące cateringu
Dokument: Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na obsługę cateringową posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla wychowanków MOS Radom
Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty
29.11.2021 08:25 Jolanta Leśniewska
publikacja
Załącznik: Zapytanie ofertowe dotyczące cateringu
29.11.2021 08:25 Jolanta Leśniewska
skasowanie
Załącznik: Ogłoszenie o przetargu ofertowym na obsługę cateringową posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla wychowanków MOS Radom
Dokument: Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na obsługę cateringową posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla wychowanków MOS Radom
Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty
29.11.2021 08:15 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Kategoria: Nagrania obrad
29.11.2021 08:14 Jolanta Leśniewska
modyfikacja
29.11.2021 07:59 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
29.11.2021 07:00 Jolanta Leśniewska
publikacja
do góry