Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 05-06-2023 do 05-06-2023

publikacja
26
modyfikacja
9
skasowanie
0
Data Redaktor Akcja Zmiana
05.06.2023 15:08 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
05.06.2023 15:06 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
05.06.2023 15:06 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
05.06.2023 15:05 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
05.06.2023 15:05 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
05.06.2023 15:05 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
05.06.2023 15:04 Agata Gierczak
Inspektor
odpublikowanie
05.06.2023 15:04 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
05.06.2023 14:34 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
05.06.2023 14:34 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
05.06.2023 14:33 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
05.06.2023 14:29 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
05.06.2023 14:18 Martyna Bednarska - Czerwiak
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Usługi
05.06.2023 14:05 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
05.06.2023 13:40 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
05.06.2023 13:16 Marcin Dygas
Samodzielny Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
05.06.2023 13:06 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
05.06.2023 12:27 Karolina Lipiec
Sekretarz Szkoły
publikacja
05.06.2023 12:14 Karolina Lipiec
Sekretarz Szkoły
publikacja
05.06.2023 11:43 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
publikacja
05.06.2023 11:26 Edyta Drabik
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Usługi
05.06.2023 11:14 Monika Siara
publikacja
Załącznik: Informacja o wyniku naboru
05.06.2023 11:14 Monika Siara
modyfikacja
05.06.2023 11:06 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
05.06.2023 11:05 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
05.06.2023 10:44 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
05.06.2023 10:44 Justyna Godzisz
Referent
publikacja
05.06.2023 10:15 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
publikacja
05.06.2023 10:02 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
publikacja
05.06.2023 09:26 Beata Piechota
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
05.06.2023 09:21 Beata Piechota
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategoria: Usługi
05.06.2023 09:20 Beata Piechota
Inspektor
publikacja
Załącznik: Iinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategoria: Usługi
05.06.2023 09:20 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Kategoria: Nagrania obrad
05.06.2023 09:20 Beata Piechota
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
05.06.2023 08:20 Beata Piechota
Inspektor
publikacja
Kategoria: Usługi
05.06.2023 08:03 Justyna Kicior
Referent
modyfikacja
do góry