Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Uchwała nr CI/974/2023 zmieniająca uchwałę Nr XLVII/438/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków

Unieważniona uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21.11.2023r.

Metadane

Data publikacji : 27.09.2023
Data modyfikacji : 27.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kinga Bogusz
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry