Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr LXXXVI/821/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/438/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków

Unieważniona uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21.11.2023r.

Metadane

Data publikacji : 15.12.2022
Data modyfikacji : 27.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kinga Bogusz
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry