Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/56459,Uchwala-nr-LXX6452021-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-porozumienia-pomiedz.html
2022-07-07, 01:04

Uchwała nr LXX/645/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radomia (miastem na prawach powiatu) i Powiatem Grójeckim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Metadane

Data publikacji : 23.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kinga Bogusz
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony