Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/55065,Uchwala-nr-LXIII5642021-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowe.html
2022-11-29, 01:47

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr LXIII/564/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów – etap I”

Metadane

Data publikacji : 01.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kinga Bogusz
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony