Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/53007,Uchwala-nr-LV4832021-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-XLVII4352020-Rady-Miejskiej-w-R.html
2023-12-11, 10:41

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr LV/483/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/435/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów miasta Radomia

Metadane

Data publikacji : 01.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kinga Bogusz
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony