Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/46922,Uchwala-nr-XXIV2042019-w-sprawie-zmiany-uchwaly-Nr-1802015-Rady-Miejskiej-w-Rado.html
22.04.2024, 11:05

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr XXIV/204/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 180/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r zmienionej Uchwałą Nr 316/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2016r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom.

Metadane

Data publikacji : 28.08.2019
Data modyfikacji : 17.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kinga Bogusz
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony