Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr XXI/178/2019 w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Radomia za 2018 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 16.244.2019 z dnia 22 lipca 2019r. orzekło nieważność uchwały.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 16.244.2019 z dnia 22 lipca 2019r. orzekło nieważność uchwały Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019r. (Uchwała Kolegium RIO jest nieprawomocna).

Metadane

Data publikacji : 26.06.2019
Data modyfikacji : 27.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kinga Bogusz
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry