Urząd Miejski w Radomiu

Stanowisko w sprawie opracowania programu interwencyjnego dla miasta Radomia


STANOWISKO

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

W sprawie: OPRACOWANIA PROGRAMU INTERWENCYJNEGO

DLA MIASTA RADOMIA.

Sytuacja społeczna Radomia, głęboki stan depresji gospodarczej skłaniają władze samorządowe do zwrócenia się o podjęcie specjalnych działań interwencyjnych. Opracowana przy szerokiej społecznej konsultacji Strategia Rozwoju Miasta Radomia, przyjęta Uchwałą Nr 226/2003 z dnia 22.09.2003r. Rady Miejskiej w Radomiu wykazuje niespójność Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego z aspiracjami i oczekiwaniami mieszkańców naszego miasta.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego zakłada, że rozwój obszarów poza metropolią stołeczną nastąpi jako efekt dyfuzji dynamicznego rozwoju Warszawy - oddala to na kilka pokoleń rozwój ośrodków prowincjonalnych i z tego względu jest nie do przyjęcia. Alternatywna wersja oparta na policentrycznym rozwoju województwa nie wskazuje żadnych instrumentów dla osiągnięcia tego celu.

Dramatycznie wysoki poziom bezrobocia - 29% w 230 tys. mieście ogniskującym rozwój regionalny terenów zamieszkałych przez około 1 mln ludności ma negatywny wpływ na możliwości aktywizacji tych obszarów.

Obserwowane ostatnio zjawisko wyludniania miasta, które występuje po raz pierwszy od czasu wojen szwedzkich wymaga podjęcia działań zapobiegawczych.

Brak strategicznych działań związanych z przełamaniem kryzysu może łączyć się z pojawieniem protestów społecznych, które w Radomiu ze względu na kontekst historyczny mogą oznaczać zakwestionowanie przemian społeczno - gospodarczych w kraju.

Ustawa o wspieraniu rozwoju regionalnego daje możliwości w takich przypadkach do opracowania PROGRAMU INTERWENCYJNEGO.

Zwracamy się do Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego o pilne sporządzenie PROGRAMU INTERWENCYJNEGO DLA MIASTA RADOMIA.

Widzimy możliwość zabezpieczenia specjalnych środków finansowych na wsparcie samorządowych wniosków o fundusze strukturalne z Unii Europejskiej skierowane na przezwyciężenie krytycznej sytuacji na rynku pracy.

Podjęcie tych działań będzie wyrazem realizacji konstytucyjnej zasady równoważenia rozwoju.

Rada Miejska w Radomiu udzieli wszelkiej pomocy i wsparcia dla opracowania tego programu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 02.02.2004
Obowiązuje od : 02.02.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry