Urząd Miejski w Radomiu

Stanowisko w sprawie utworzenia spółki "Port Lotniczy Radom"


S T A N O W I S K O

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 26.01.2004r.

w sprawie: utworzenia przez Gminę Miasta Radomia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. „PORT LOTNICZY RADOM”.

  1. Rada Miejska w Radomiu upoważnia Prezydenta Miasta Radomia do podjęcia działań w celu powołania przez Gminę jednoosobowej Spółki z o.o. p.n. „PORT LOTNICZY RADOM” z siedzibą w Radomiu.

  2. Przedmiotem działalności Spółki powinno być utworzenie i eksploatacja cywilnego portu lotniczego w Radomiu

  3. Rada Miejska zobowiązuje Prezydenta do przedłożenia na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej projektu Uchwały w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Radomiu popiera działania Prezydenta Miasta zmierzające do uruchomienia w Radomiu cywilnego portu lotniczego. Uważamy, że utworzenie przez Gminę spółki prawa handlowego, która będzie koordynować wszelkie działania w przedmiocie, jest nie tylko zasadne, ale wręcz niezbędne dla powodzenia planowanego przedsięwzięcia. Świadomość faktu, że Gmina Miasta Radomia samodzielnie nie udźwignie ciężaru finansowego tej inwestycji, rodzi potrzebę poszukiwania partnerów, którzy wesprą podjętą inicjatywę. Radni Rady Miejskiej warunkują poparcie dla utworzenia ww. spółki wyłonieniem w trybie publicznej oferty partnerów do realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Proponowana formuła umożliwi weryfikację zgłaszających się podmiotów i wybór spośród nich tych, którzy zagwarantują najbezpieczniejsze i najkorzystniejsze dla Gminy i dla realizacji inwestycji, warunki udziału w przedsięwzięciu (spółce).

Jednocześnie Rada Miejska w Radomiu upoważnia Prezydenta Miasta Radomia do przeprowadzenia weryfikacji zainteresowanych podmiotów.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 02.02.2004
Obowiązuje od : 02.02.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry