Urząd Miejski w Radomiu

Studium z 1999 roku z późniejszymi zmianami traci moc na podstawie Uchwały Nr V/64/2024 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2024 r.:

Uchwała Nr V/64/2024 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom

 

Studium zostało przyjęte Uchwałą Nr 221/99 Rady Miejskiej W Radomiu z  dnia 29 grudnia 1999 roku. Brak wersji elektronicznej dokumentu

 

Zmiany do Studium publikowane w niniejszym BIP:

 

UCHWAŁA NR 894/2006 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 16.10.2006r.w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”

Uchwała nr 593/2009 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom"

 
 

Uchwała nr 687/2010 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”

Uchwała nr 688/2010 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom"

 

 

 

 
 
 

Metadane

Data publikacji : 08.01.2011
Data modyfikacji : 02.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Biuro Teleinformatyczne
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Wilczyński

Opcje strony

do góry