Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/6957,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-IX-etapu-zmiany-Studium-uwarunkowa.html
2022-07-03, 00:43

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia IX etapu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Metadane

Data publikacji : 03.02.2010
Data modyfikacji : 03.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bronisław Elżanowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony