Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/6948,Obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagos.html
2022-07-03, 01:14

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ogrodów działkowych przy ul. Warszawskiej i Wincentego Witosa

Metadane

Data publikacji : 16.12.2009
Data modyfikacji : 16.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bronisław Elżanowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony