Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/6929,Ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-pr.html
2023-06-05, 15:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzustówka – II etap”

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 17.07.2009
Data modyfikacji : 17.07.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bronisław Elżanowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony