Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/6925,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html
2022-07-03, 02:22

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzustówka – I etap” dla obszaru ograniczonego ulicami: Żółkiewskiego, Mieszka I, Brzustowską i Energetyków

Metadane

Data publikacji : 26.06.2009
Data modyfikacji : 26.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bronisław Elżanowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony