Urząd Miejski w Radomiu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metadane

Data publikacji : 23.02.2024
Data modyfikacji : 04.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Wilczyński Miejska Pracownia Urbanistyczna
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Wilczyński

Opcje strony

do góry