Urząd Miejski w Radomiu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom

Metadane

Data publikacji : 30.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski Prezydent Miasta Radomia
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny

Opcje strony

do góry