Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/57544,Obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-miejscowego-planu-zagospodarowan.html
2022-11-29, 03:22

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów miasta Radomia - etap III "Potkanów II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metadane

Data publikacji : 01.04.2022
Data modyfikacji : 04.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony