Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/52419,Obwieszczenie-o-odwolaniu-wylozenia-do-publicznego-wgladu-miejscowego-planu-zago.html
2022-01-27, 17:57

Obwieszczenie o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Wola Gołębiowska – etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metadane

Data publikacji : 05.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej

Opcje strony