Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/52029,Obwieszczenie-dotyczace-zamieszczonego-w-dniu-29122020-obwieszczenia-o-przystapi.html
2022-11-29, 02:39

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie dotyczące zamieszczonego w dniu 29.12.2020 obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów miasta Radomia

Metadane

Data publikacji : 30.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magda Wielogórska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej

Opcje strony