Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/47784,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html
2022-11-29, 01:25

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krychnowice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metadane

Data publikacji : 13.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magda Wielogórska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej

Opcje strony