Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/46826,Obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-miejscowego-planu-zagospodarowan.html
16.04.2024, 02:46

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzbickiej, Toruńskiej i Starowiejskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metadane

Data publikacji : 21.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta

Opcje strony