Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/40323,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-Dolina-rzeki-Mle.html
2022-07-03, 00:40

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Dolina rzeki Mlecznej - Malczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metadane

Data publikacji : 18.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta

Opcje strony