Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/25085,Obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagos.html
2022-07-03, 01:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kozienicka - cmentarz” I etap

Metadane

Data publikacji : 04.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Bochyński
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta

Opcje strony