Urząd Miejski w Radomiu

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - WIR-I.746.1.50.2024.DM

zawiadamiające o wydanej decyzji Nr 88/LOK/2024/2024 z dnia 3 lipca 2024r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie nowej siedziby Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na działce nr ewid. 58/28 obręb (0020 Gołębiów, ark. mapy 19).

Metadane

Data publikacji : 10.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Szczygielska Wydział Architektury

Opcje strony

do góry