Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/67536,Zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ustalenia-war.html
23.07.2024, 00:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 136/4 (obręb 0070 – Wośniki, arkusz 81) przy ul. Sygietyńskiego w Radomiu. Znak sprawy: ArII.6730.203.2024.KK

Metadane

Data publikacji : 07.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kęska Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kęska Wydział Architektury

Opcje strony