Urząd Miejski w Radomiu

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych składających się z budynku wielorodzinnego połączonego wspólnym garażem podziemnym składającego się z segmentów 1, 2A, 2B, 3A, 3B oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z segmentów 4A i 4B na części działek nr ewid. 21, 23, 25/2, 27/1, 30, 32, 34/2, 36, 38/1, 38/2

Postanowienie Prezydenta Miasta Radomia Nr 878/2022 z dnia 22.09.2022r. znak: ArII.6730.282.2022.AG

Metadane

Data publikacji : 22.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Gałązkiewicz Wydział Architektury

Opcje strony

do góry