Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/58055,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-Sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-11052022-budowa-s.html
2022-06-27, 05:14

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 11.05.2022 - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. gruntu: 161/9 (obręb 0121- Godów, arkusz 128) położonej przy ul. Wiejskiej w Radomiu.

ArIII.6743.263.2022.AR- nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 13.05.2022
Data modyfikacji : 01.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Roszczyk Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Anna Roszczyk

Opcje strony