Urząd Miejski w Radomiu

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie z dn.20.09.2021r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia-o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa na działce o nr ewid. 73/2 (obr. 0080-Żakowice, ark. 104) położonej przy ul. Brackiej w Radomiu.

ArIII.6743.788.2021.KP1 NIE WNIESIONO SPRZECIWU

Metadane

Data publikacji : 24.09.2021
Data modyfikacji : 15.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Godzisz Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Godzisz

Opcje strony

do góry