Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/55322,Zgloszenie-MP-Walkiewicz-Kwintal-Wilk-Sp-Jawna-z-dn-17092021-budowa-sieci-wodoci.html
2022-01-27, 18:46

Zgłoszenie MP Walkiewicz, Kwintal, Wilk Sp. Jawna z dn. 17.09.2021 - budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach nr ew. gruntu: 166/16, 166/4 (obręb 0220, arkusz 186) położonych przy ul. Klwateckiej w Radomiu.

ArIII.6743.777.2021.AR- nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 21.09.2021
Data modyfikacji : 11.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Roszczyk Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Anna Roszczyk

Opcje strony