Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/52203,Zgloszenie-PGE-Dystrybucja-SA-z-dn12012021-budowa-linii-kablowej-nN-i-zlaczy-kab.html
2021-08-05, 19:03

Zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. z dn.12.01.2021 – budowa linii kablowej nN i zlączy kablowych na działkach o nr. ew. 2, 4/5, 4/7, 4/8, 4/9, 6/8, 6/12, 7/2, 10/6, 11/5, 12/8, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 14/2, 14/4, 14/5, 19/2, 22/3, 44/7, 44/13, 44/14, 45/5, 46/8, 57/14, 57/16, 57/25, 57/28, 432, 433, 436, 437, 440, 447, 448, 449, 451, 455, 456, 457, 525, 526 (obr. 0060, ark. 47) położonych w Radomiu.

ARIII.6743.19.2021.KP - nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 22.01.2021
Data modyfikacji : 05.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Korpal Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Korpal

Opcje strony