Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/51599,Zgloszenie-Pana-Kamila-Pacochy-z-dnia-17112020r-dotyczace-budowy-sieci-wodociago.html
2021-06-23, 04:12

Zgłoszenie Pana Kamila Pacochy z dnia 17.11.2020r. dotyczące budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid 130, 162/5 (obręb 0290, arkuz 222), 35, 31/2 (obręb 0300 arkusz 225) w Radomiu

ArIII.6743.620.2020.ASZ - nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 20.11.2020
Data modyfikacji : 10.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Szurnik Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Szurnik Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Szurnik

Opcje strony