Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/51595,Zgloszenie-Pani-Ewy-Kleczaj-Siary-z-dn-16112020r-budowa-sieci-wodociagowej-na-dz.html
2021-06-23, 05:30

Zgłoszenie Pani Ewy Klęczaj - Siary z dn. 16.11.2020r. – budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 66/19, 93 (obr. 0110- Długojów, ark. 145) położonych przy Alei Wojska Polskiego w Radomiu.

ArIII.6743.619.2020.AR- nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 20.11.2020
Data modyfikacji : 18.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Roszczyk Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Anna Roszczyk

Opcje strony