Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/51594,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-Sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-16112020r-budowa-.html
2021-06-23, 04:19

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 16.11.2020r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 94/2, 93/2, 93/13 (obr. 0020- Gołębiów, ark. 6) położonych przy ul. Marii Fołtyn w Radomiu.

ArIII.6743.615.2020.AR- nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 20.11.2020
Data modyfikacji : 08.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Roszczyk Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Anna Roszczyk

Opcje strony