Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/43289,Konsultacje-spoleczne-na-terenie-miasta-Radomia-w-celu-zebrania-propozycji-uwag-.html
2022-06-27, 04:28

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania propozycji, uwag i wniosków do projektu dokumentu: „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Radomia”.

Metadane

Data publikacji : 09.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
w/z Prezydenta Miasta – Karol Semik Zastępca Prezydenta Miasta
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Wajs Kancelaria Prezydenta

Opcje strony