Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/42968,Konsultacje-spoleczne-na-terenie-miasta-Radomia-w-celu-zebrania-opinii-i-propozy.html
2022-07-03, 01:07

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Brzustówka - Północ”, „Jeżowa Wola – Wschód”, „Wólka Klwatecka”.

Metadane

Data publikacji : 27.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta - Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Wajs Kancelaria Prezydenta

Opcje strony