Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/42896,Konsultacje-spoleczne-na-terenie-miasta-Radomia-w-celu-zebrania-opinii-i-propozy.html
2022-07-07, 00:42

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących „Koncepcji podziału funkcjonalno-przestrzennego części osiedla XV-lecia w rejonie ulic: Warszawskiej, 11 listopada, Chrobrego i Potoku Północnego”.

Metadane

Data publikacji : 28.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta - Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta

Opcje strony