Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/42323,Sprawozdanie-z-konsultacji-spolecznych-na-terenie-miasta-Radomia-w-celu-zebrania.html
2022-06-27, 04:41

Sprawozdanie z konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wierzbicka"

Metadane

Data publikacji : 04.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Tyczyński
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny

Opcje strony