Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/41992,Konsultacje-spoleczne-na-terenie-miasta-Radomia-w-celu-zebrania-opinii-i-propozy.html
2022-07-03, 01:12

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących wprowadzenia w mieście programu „Karta Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym”

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących wprowadzenia w mieście programu „Karta Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym”.

Metadane

Data publikacji : 01.06.2018
Data modyfikacji : 11.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta - Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Wajs Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Kacprzak

Opcje strony