Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/41848,Sprawozdanie-z-przeprowadzonych-konsultacji-spolecznych-na-terenie-miasta-Radomi.html
2022-06-27, 04:32

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji w ramach przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia.

Metadane

Data publikacji : 22.05.2018
Data modyfikacji : 22.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Tyczyński Dyrektor Kancelarii Prezydenta
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Wajs Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Wajs

Opcje strony