Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/59864,obwieszczenie-Prezydenta-Miasta-Radomia-informujace-o-wydaniu-decyzji-Nr-282022-.html
19.06.2024, 14:54

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia informujące o wydaniu decyzji Nr 28/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sanitariatu na części działki nr ewid. 100/4 (obręb 0130 – Jeżowa Wola, arkusz 82) oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforni na sanitariat na części działek nr ewid. 234, 235 (obręb 0070 – Wośniki, arkusz 81) przy ul. Nadrzecznej w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury

Opcje strony