Urząd Miejski w Radomiu

obwieszczenie Nr 32/2021 z dnia 08.12.2021r. informujace o wszczęciu postępowania dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „RAD1091A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją teletechniczną na potrzeby przyłącza światłowodowego na działkach nr ewid. 35, 44/2 (obręb 0290 – Nowa Wola Gołębiowska, arkusz 215) w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 08.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury

Opcje strony

do góry