Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/informacje-nieudostepni/13026,Informacje-nieudostepnione.html
2023-12-11, 23:02

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na pisemny wniosek. 


Wniosek można złożyć Biurze Obsługi Mieszkańca.

Metadane

Data publikacji : 05.01.2011
Data modyfikacji : 14.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kościuk
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Biuro Teleinformatyczne
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony