Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/gospodarowanie-odpadami/czystosc-i-porzadek/zuzyty-sprzet-elektrycz/32716,Zbierajacy-zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny-elektroodpady.html
14.07.2024, 12:22

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE)

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) obejmuje popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia i narzędzia elektryczne i elektroniczne, działające na prąd lub baterie.

Elektrośmieci należy zbierać selektywnie i nie można ich łączyć z innymi odpadami. Zasady zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego określone są w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 z późn. zm.).

Drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkaniec Radomia może:

 • wyrzucić do czerwonych pojemników ustawionych na terenie Radomia (elektrosprzęt o max. wymiarach40x50x20cm) lokalizacja pojemników na mapie   (lokalizacje w pliku do pobrania poniżej)
 • oddać do punktów sprzedaży, o ile oddawany sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt kupowany, np. stara suszarka do włosów za nową suszarkę, 
 • oddać do punktów serwisowych, w przypadkach, gdy naprawa przyjętego do tych punktów sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa jest dla niego nieopłacalna,
 • pozostawić w dużych placówkach handlowych, prowadzących sprzedaż sprzętów elektrycznych i elektronicznych dla gospodarstw domowych na powierzchni co najmniej 400m2, zobowiązanych do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu, bez konieczności zakupu nowego,
 • oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RADKOM Sp. z o.o. ul. W. Witosa 94, 26-600 Radom,
 • przekazać podczas organizowanych na terenie miasta mobilnych zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Duży zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkaniec Radomia może:

 • oddać do punktów sprzedaży, o ile oddawany sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt kupowany, np. stara pralka za nową pralkę,
 • oddać bezpłatnie i bezpośrednio z domu, po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu z firmą:
 • MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.k. - zgłaszając telefonicznie pod numerem telefonu: 572 102 102 lub wypełniając formularz kontaktowy na stronie https://elektrycznesmieci.pl/.

Przy okazji odbioru dużego elektrosprzętu można oddać również inne drobne elektroodpady, a także niepotrzebną odzież, tekstylia oraz obuwie,

 • REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. -  zgłaszając telefonicznie pod numerem telefonu: 32 737 85 87 lub mailowo na adres: decydujesz@remondis.pl

Przy okazji odbioru dużego elektrosprzętu można oddać również inne drobne elektroodpady.

 • oddać do punktów serwisowych, w przypadkach, gdy naprawa przyjętego do tych punktów sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa jest dla niego nieopłacalna,
 • pozostawić w dużych placówkach handlowych, prowadzących sprzedaż sprzętów elektrycznych i elektronicznych dla gospodarstw domowych na powierzchni co najmniej 400m2, zobowiązanych do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu, bez konieczności zakupu nowego,
 • oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RADKOM Sp. z o.o. ul. W. Witosa 94, 26-600 Radom,
 • przekazać podczas organizowanych na terenie miasta mobilnych zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Metadane

Data publikacji : 01.12.2015
Data modyfikacji : 17.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Walaszczyk

Opcje strony