Urząd Miejski w Radomiu

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do zagospodarowania w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych  (ZUOK).

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ul. W. Witosa 94, 26-600 Radom zarządzany jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. W. Witosa 94 w Radomiu, tel.: 48 384 76 06 wew. 58, fax 48 384 76 07, e-mail: radkom@radkom.com.pl

Obecne instalacje zarządzane przez PPUH"RADKOM" sp. z o.o. to:

  1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
  2. Linia do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
  3. Linia do przetwarzania odpadów budowlanych i podobnych
  4. Instalacja do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Metadane

Data publikacji : 01.12.2015
Data modyfikacji : 04.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Osoba modyfikująca informację:
Beata Staniszewska

Opcje strony

do góry